Corona: hoe zit het met mijn (bij)baan?

We krijgen veel vragen van studenten over hun financiële situatie als gevolg van de coronacrisis. Er zijn hele goede maatregelen afgesproken, maar veel studenten kennen hun rechten niet, en dreigen daardoor tussen wal en schip te vallen. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat werkgevers zelf initiatief nemen om compensatie voor jouw uren aan te vragen. Daar zal je waarschijnlijk zelf iets voor moeten doen. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over je positie en kun je je melden voor ondersteuning.

Deze pagina is specifiek voor vragen over de coronacrisis. Wil je minder afhankelijk zijn van je (bij)baan? #NietMijnSchuld zet zich in voor afschaffing van het leenstelsel en eist een basisbeurs, compensatie voor de huidige leenstelselgeneratie en een oplossing die niet uit de bestaande onderwijsgelden komt. Teken hier de petitie!

Ik heb een min/max-contract of nuluren-contract, wat zijn mijn rechten?

Werkgevers mogen ook voor oproepkrachten aanspraak maken op de noodmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Dat betekent dat je werkgever 90% compensatie kan krijgen voor jouw loonkosten bij de overheid. Je werkgever moet jou dan volledig blijven uitbetalen. Deze regeling geldt alleen als de werkgever voldoet aan de eis dat er meer dan 20% omzetdaling wordt verwacht. Zo niet, dan wordt er vanuit gegaan dat het bedrijf de tegenvallers zelf kan dragen.

Als oproepkracht kun je aanspraak maken op het gemiddelde aantal uren dat je de afgelopen drie maanden gewerkt hebt. Dit noemen we het ‘rechtsvermoeden arbeidsomvang’. Werkte je in de praktijk meer uren dan in je contract vermeld staat, dan kun jij je ook voor die uren beroepen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Als er geen werk is, moet je worden doorbetaald voor het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande maanden werkte. Dit staat los van de vraag of jouw werkgever aanspraak kan maken op compensatie.

Wanneer heb ik geen recht op doorbetaling met oproepcontract?

Er zijn contracten waarin een ‘uitsluiting van de doorbetalingsplicht’ is opgenomen. Dit betekent dat als er geen werk is, je ook geen loon krijgt. Deze uitsluiting geldt alleen voor je eerste half jaar. Werk je dus langer dan een half jaar bij een bedrijf, of heb je geen ‘uitsluiting van doorbetalingsplicht’ in je contract staan, dan moet je werkgever je gewoon loon betalen ook al is er geen werk voor je. Ook hier geldt dat je werkgever wel aanspraak mag maken op de regeling van de overheid, ook voor jou. Dus je kunt het zeker vragen.

Ik stond ingeroosterd en mijn werkgever haalt mij van het rooster, mag dat zomaar?

Nee. Verandert de werkgever binnen vier dagen voordat je moet werken het rooster, dan heb jij recht op doorbetaling van de oorspronkelijke uren die je ingeroosterd bent.

Wat zijn mijn rechten als uitzendkracht?

Als je langer dan een half jaar als uitzendkracht hebt gewerkt, dan moet je uitzendwerkgever je minstens tien dagen van tevoren laten weten dat het werk ophoudt. Gebeurt dit niet? Dan moet je die tien dagen toch loon krijgen.

Let op! In de uitzendovereenkomst kan ook nog een uitsluiting loonbetalingsverplichting staan. Dan heb je wel een contract maar geen recht op loon als er geen werk is. Werk je langer dan 78 weken als uitzendkracht, dan vervalt de uitsluiting van loonbetalingsverplichting.

Uitklappen
aan het laden

P.s. Wil je minder afhankelijk zijn van je (bij)baan? NietMijnSchuld zet zich in voor afschaffing van het leenstelsel. Een basisbeurs, compensatie voor de huidige leenstelselgeneratie en een oplossing die niet uit het onderwijs komt. Teken hier de petitie!