Corona: hoe zit het met mijn (bij)baan?

We krijgen veel vragen van studenten over hun financiële situatie als gevolg van de coronacrisis. Er zijn hele goede maatregelen afgesproken, maar veel studenten kennen hun rechten niet, en bovendien is het niet vanzelfsprekend dat werkgevers zelf initiatief zullen nemen om de regels ook voor hun 'flexibele schil' (jij dus) te implementeren. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over je positie en kun je je melden voor ondersteuning.

Ik heb een min/max-contract of nuluren-contract, wat zijn mijn rechten?

Werkgevers mogen ook voor oproepkrachten aanspraak maken op de noodmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Dat betekent dat je werkgever 90% compensatie kan krijgen voor jouw loonkosten bij de overheid. Je werkgever moet jou dan gewoon volledig blijven uitbetalen. Deze regeling geldt alleen als de werkgever voldoet aan het criterium dat er meer dan 20% omzetdaling wordt verwacht. Zo niet, dan wordt er vanuit gegaan dat het bedrijf de extra loonkosten zelf kan dragen.

Als oproepkracht heb je recht op het gemiddelde aantal uren dat je de afgelopen drie maanden gewerkt hebt. Dit noemen we het ‘rechtsvermoeden arbeidsomvang’. Werkte je in de praktijk meer uren dan in je contract vermeld staat, dan kun jij je ook voor die uren beroepen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Als er geen werk is, moet je worden doorbetaald met het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande maanden werkte. Dit staat los van de vraag of jouw werkgever aanspraak kan maken op compensatie.

Ik stond ingeroosterd en mijn werkgever haalt mij van het rooster, mag dat zomaar?

Nee. Verandert de werkgever binnen vier dagen voordat je moet werken het rooster, dan heb jij recht op doorbetaling van de oorspronkelijke uren in het rooster.

Wanneer heb ik geen recht op doorbetaling met oproepcontract?

Er zijn contracten waarin een ‘uitsluiting van de doorbetalingsplicht’ is opgenomen. Dit betekent dat als er geen werk is, je ook geen loon krijgt. Deze uitsluiting geldt alleen voor je eerste half jaar. Werk je dus langer dan een half jaar bij een bedrijf, of heb je geen ‘uitsluiting van doorbetalingsplicht’ in je contract staan, dan moet je werkgever je gewoon loon betalen ook al is er geen werk voor je. Ook hier geldt dat je werkgever alsnog aanspraak kan maken op de regeling van de overheid, ook voor jou.

Uitklappen
aan het laden

Klaar? Teken ook gelijk de petitie voor een basisbeurs!

Help ons ervoor te zorgen dat je als student ook op de langere termijn minder afhankelijk wordt van je bijbaan en sluit je aan bij onze beweging tegen het leenstelsel! Op de homepage vind je onze eisen én de petitie. Doorsturen wordt gewaardeerd!