FAQ

Het leenstelsel wordt toch al afgeschaft?

In de Tweede Kamer is momenteel inderdaad een meerderheid tegen het leenstelsel. Maar uit de ervaring met dit kabinet weten we: politieke stellingname is geen garantie voor succes. Daarom zijn we een campagne gestart om te zorgen dat woorden ook worden omgezet in daden, en dat de oplossing aan onze eisen voldoet.

Maar ik ben afhankelijk van mijn lening. Wat nu?

We willen dat het systeem veranderd wordt zodat je als student niet met torenhoge schulden de toekomst in hoeft te gaan. Extra bijlenen moet wel mogelijk blijven, dat was ook zo onder het oude stelsel met de basisbeurs!

Wat heeft een vakbond als de FNV te maken met studenten?

De FNV wil er zijn voor iedereen, óók studenten, als werkenden van de toekomst. Dat doen we door relevant te zijn: onderwerpen aanpakken die voor jongeren juist heel belangrijk zijn. Eerder hebben we de strijd tegen het minimum jeugdloon gewonnen, nu binden we de strijd aan met het leenstelsel. En ook dat kunnen we winnen! Daarnaast is dit een campagne samen met de landelijke studentenvakbond (LSVb) en heel veel lokale studentenorganisaties. Daardoor is het een campagne voor en door studenten.

Als het leenstelsel wordt afgeschaft, wat komt er dan voor in de plaats?

Onze inzet bestaat uit drie eisen: 1) een universele basisbeurs voor iedereen die studeert; 2) compensatie voor de studenten die nu onder het leenstelsel vallen; 3) en dit zonder de onderwijsbegroting nog verder uit te hollen. De komende maanden zullen we regelmatig debatten organiseren om studenten te betrekken bij het alternatief, dat we voor de zomer aan de minister zullen aanbieden.

Hoe zat het ook alweer, met die basisbeurs?

Tot 2015 was er de basisbeurs. Iedereen die ging studeren kon een beurs aanvragen, om zo op eigen benen te kunnen staan. Een bedrag van 296 euro per maand (uitwonend) of 106 euro per maand (thuiswonend) werd omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalde. Meer lenen was mogelijk, maar dat moest je natuurlijk wél gewoon terugbetalen. Nu doet de overheid geen bijdrage meer en moet je het volledige bedrag dat je nodig hebt zelf lenen. Alleen kinderen van ouders met een zeer laag inkomen is een aanvullende beurs beschikbaar. Ook dit is een prestatiebeurs die wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar afstudeert.